Zber EO • Ponúkame služby v oblasti zberu elektonického šrotu - jedná sa o komponenty z vyradenej počítačovej techniky, domácej spotrebnej elektroniky bielej (mikrovlnky, práčky a iné) a čiernej (televízory, rádiomagnetofóny a iné audiovizuálne zariadenia), meracie prístroje a káble.
 •  
 • Tieto druhy odpadov v mnohých prípadoch končia na skládkach odpadov. Ich zber a zabezpečenie ich zhodnocovania je povinnosťou vyplývajúcou zo zákona (Zákon NR SR č 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení ďalších zákonov), ktorý uprednostňuje zhodnocovanie odpadov pred zneškodňovaním na skládkach odpadov.
 •  
 • Druhy elektronických a elektrotechnických odpadov sú zatriedené v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. 
 • ODVOZ ODPADU JE PRE OBCE BEZPLATNÝ

 •  
 • Spoločnosť Deltronik v súlade so zákonom o odpadoch poskytuje služby v oblasti zhodnotenia a zneškodnenia vyradených elektronických zariadení a odpadu z elektrotechnickej a elektronickej výroby.
 •  
 • Organizovaním zberu elektrošrotu v mestách a obciach prispievame k zlepšovaniu životného prostredia a zároveň sa podieľame na vrátení surovín do výroby. Ak je ten správny okamih pre využitie našich služieb, kontaktujte nás, naši pracovníci Vám radi vyjdú v ústrety.U nás nájdete služby, ktoré teraz potrebujete, alebo raz budete potrebovať.
 
 • Rozhodnite sa pre našu firmu

 • Veríme, že v našej spoločnosti získate spoľahlivého partnera.